Cho thuê xe 35 chỗ Thaco Town

Giá nội thành : 2,000,000
Giá đi tỉnh : 11,000

Gọi: 0989.403.456 - 0962.644.867