Các loại xe cho thuê

Cho thuê xe 4 chỗ

Hết hàng
Giá nội thành : 900,000
Giá đi tỉnh : 5,000
Hết hàng
Giá nội thành : 900,000
Giá đi tỉnh : 5,000
Hết hàng
Giá nội thành : 1,000,000
Giá đi tỉnh : 5,500
Hết hàng
Giá nội thành : 900,000
Giá đi tỉnh : 5,500

Cho thuê xe 7 chỗ

Hết hàng
Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 6,500
Hết hàng
Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 6,500
Hết hàng
Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 6,500

Cho thuê xe 16 chỗ

Hết hàng
Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 7,000
Hết hàng
Giá nội thành : 1,400,000
Giá đi tỉnh : 7,000
Hết hàng
Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 7,000

Cho thuê xe 29-35 chỗ

Hết hàng
Giá nội thành : 1,600,000
Giá đi tỉnh : 10,000
Hết hàng
Giá nội thành : 2,000,000
Giá đi tỉnh : 11,000
Hết hàng
Giá nội thành : 2,200,000
Giá đi tỉnh : 15,000
Hết hàng
Giá nội thành : 1,800,000
Giá đi tỉnh : 10,000

Cho thuê xe 45 chỗ

Hết hàng
Giá nội thành : 2,700,000
Giá đi tỉnh : 20,000
Hết hàng
Giá nội thành : 2,300,000
Giá đi tỉnh : 20,000
Hết hàng
Giá nội thành : 2,500,000
Giá đi tỉnh : 20,000

Cam Kết dịch vụ