Các loại xe cho thuê

Cho thuê xe 4 chỗ

Hết hàng
5,000900,000
Hết hàng
5,000900,000
Hết hàng
5,5001,000,000
Hết hàng
5,500900,000

Cho thuê xe 7 chỗ

Hết hàng
6,5001,200,000
Hết hàng
6,5001,200,000
Hết hàng
6,5001,200,000

Cho thuê xe 16 chỗ

Hết hàng
7,0001,200,000
Hết hàng
7,0001,400,000
Hết hàng
7,0001,200,000

Cho thuê xe 29-35 chỗ

Hết hàng
10,0001,600,000
Hết hàng
11,0002,000,000
Hết hàng
15,0002,200,000
Hết hàng
10,0001,800,000

Cho thuê xe 45 chỗ

Hết hàng
Hết hàng
20,0002,300,000
Hết hàng
20,0002,500,000

Cam Kết dịch vụ