Các loại xe cho thuê

Cho thuê xe 4 chỗ

Hết hàng
5,000900,000
Hết hàng
5,000900,000
Hết hàng
5,5001,000,000
Hết hàng
5,500900,000

Cho thuê xe 7 chỗ

Hết hàng
6,5001,200,000
Hết hàng
6,5001,200,000
Hết hàng
6,5001,200,000

Cho thuê xe 16 chỗ

Hết hàng
7,0001,200,000
Hết hàng
7,0001,400,000
Hết hàng
7,0001,200,000

Cho thuê xe 29-35 chỗ

Hết hàng
10,0001,600,000
Hết hàng
11,0002,000,000
Hết hàng
15,0002,200,000
Hết hàng
10,0001,800,000

Cho thuê xe 45 chỗ

Hết hàng
20,0002,700,000
Hết hàng
20,0002,300,000
Hết hàng
20,0002,500,000

Cam Kết dịch vụ