Cho thuê xe 45 chỗ Hyundai Aero Space

Giá nội thành : 2,300,000
Giá đi tỉnh : 20,000

Gọi: 0989.403.456 - 0962.644.867