Cho thuê xe 45 chỗ Hyundai Universe

Giá nội thành : 2,500,000
Giá đi tỉnh : 20,000