Cho thuê xe 7 chỗ Toyota – innova

Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 6,500