Cho thuê xe 16 chỗ Ford Transit

Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 7,000

Gọi: 0989.403.456 - 0962.644.867