Cho thuê xe 16 chỗ Mercedes Sprinter

Giá nội thành : 1,200,000
Giá đi tỉnh : 7,000