Cho thuê xe 35 chỗ Hyundai Aero Town

Giá nội thành : 1,600,000
Giá đi tỉnh : 10,000