Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Camry

Giá nội thành : 1,400,000
Giá đi tỉnh : 5,500