Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Altis

Giá nội thành : 1,000,000
Giá đi tỉnh : 5,000