Cho thuê xe 4 chỗ Honda Civic

Giá nội thành : 1,000,000
Giá đi tỉnh : 5,000